подобрения в сигурността за WordPress сайт

ВНИМАНИЕ : Тази услуга е свързана с превантивни мерки по сигурността на WordPress базирани сайтове.
В случай, че вече имате пробив в сигурността на сайта си или сте обект на хакерска атака – вижте тук

Сигурността на всеки един интернет сайт е една от най-критичните точки при поддръжката му, тъй като всеки един пробив би довел до редица щети, както свързани с реномето на фирмата Ви, така и до срив на посетителите на сайта.

Предлагаме пълен спектър от услуги, включващи най-добрите и актуални практики за превенция и защита на Вашите WordPress сайтове от хакерски атаки. Това включва както конфигурация на допълнителни модули свързани със сигурността на сайта, така и специфични настройки свързани с хостингът, на който се намира сайта Ви.

Детайлен Одит на сигурността на сайта Ви

Ние ще изготвим специфичен за сайта Ви Одит на сигурността и писмен доклад, описващ детайлите и откритите слабости в цялостната конфигурацията на интернет страницата Ви.

 • Проверка за наличие на скрити администраторски акаунти
 • Проверки на сигурността на сървъра и хостинга на сайта
 • Проверка за наличие на неизползвани теми и плъгини
 • Проверка за наличие на спрени от поддръжка теми и плъгини
 • Проверка на базата данни на сайта
 • Проверка за наличие на сайта в черни списъци от компрометирани сайтове
 • Проверка на правата за писане и четене на файлове (CHMOD)
 • и още много…

Конфигурация на модули, свързани със сигурността на сайта Ви

С цел да подобрим сигурността на WordPress сайта Ви ние ще инсталираме и конфигурираме допълнителни модули към сайта Ви, предотвратяващи повечето от злонамерените опити за пробив в сигурността на сайта Ви и даващи възмжност за наблюдение над невралгичните звена свързани с безопасната администрация на WordPress.

 • Защита на панела за администрация на сайта Ви от
  пробив в паролата (Brute Force Атаки)
 • Защита от DDOS атаки
 • Блокиране на IP-та при опит за налучкване на пароли
 • Запис на IP адреса при вход в администраторския панел на сайта
 • Мониторинг за добавени нови файлове към WordPress ядрото,
  плъгините и темата на сайта
 • Монитроинг за променени файлове на WordPress ядрото, плъгините и темата на сайта
 • Мониторинг при опит за създаване на нови администраторски акаунти
 • Мониторинг над съществуващите администраторски акаунти
 • Мониторинг при инсталация, деактивация или изтриване на плъгини и теми на сайта

Заявка за услугата

150ЛВ.
 • Подобрения в сигурността на WordPress сайт за превенция от хакерски атаки
 • Детаилен Одит на сигурността на сайта Ви

Услугата включва:

 • Подобрения в сигурността на WordPress сайт за превенция от хакерски атаки
 • Детайлен Одит на сигурността на сайта Ви

ВНИМАНИЕ: Тази услуга е част от месечният абонамент на някои от предлаганите от нас месечни планове за поддръжка на WordPress сайтове. В случай, че сте клиент на плановете ни за поддръжка “Стандартен” и “Експертен”, то вашият сайт вече има нужната конфигурация и детайлите по-сигурността на сайта Ви присъстват във вашият месечен доклад

Време за изпълнение на заявката:
До 72 часа (при заплатена цена за услугата и предоставени данни за достъп до сайта)

Цена за Услугата:150 ЛВ.

Желаете цялостна поддръжка за Сайта си?

БЕЗ такси за включване, БЕЗ минимален период от време, БЕЗ дългосрочни задължения !!!